Accessibility Navigation
Skip to content

W3C Workshop 'The Multilingual Web – The Way Ahead'

  • 04/04/2012

15 - 16 March 2012, Luxemburg
http://www.multilingualweb.eu/

Het MultilingualWeb project bekijkt best practices en standaarden op het gebied van creatie, localisatie en inzet van het 'meertalige Web'. Dit project, dat gecoördineerd wordt door W3C, heeft tot doel de zichtbaarheid van bestaande best practices en standaarden te verhogen en leemten op te sporen. Deze vierde workshop vindt plaats in Luxemburg en zal worden gehost door het directoraat-generaal voor vertaling, het Directorate-General for Translation (DGT), van de Europese Commissie.
Op de eerste dag zullen na de hoofdlezing korte voordrachten van 15 minuten worden gehouden, gevolgd door enige tijd voor vragen. Op de tweede dag zal de workshop alleen 's ochtends plaatsvinden en gewijd zijn aan een Open Space discussieforum. Hier kunnen deelnemers discussiëren over de thema's van de workshop in 'breakout' sessies. Dit zal worden gefaciliteerd door TAUS (een denktank voor de vertaalindustrie).

Een concept programma is te vinden op http://www.multilingualweb.eu/documents/luxembourg-workshop/luxembourg-program. Na het evenement zal deze pagina worden gelinkt aan dia's, IRC logs en video-opnamen van elke spreker.

Copyright © 2012 W3C ® (MIT, ERCIM, Keio) Usage policies apply.